Fira med oss – kampanj på Invisalign i Göteborg!

Hur ofta bör man besöka sin ortodontist under behandlingen?

Frekvensen av ortodontiska besök kan variera beroende på behandlingens specifika krav och behandlingsplanen. Generellt sett är det vanligt att besöka ortodontisten var 4-8 vecka för justeringar och uppföljning. Dessa regelbundna besök är viktiga för att övervaka behandlingens framsteg, göra nödvändiga justeringar av tandställningen, och adressera eventuella frågor eller bekymmer som uppstår under behandlingen. För patienter som använder genomskinliga aligners, såsom Invisalign, kan besöken vara mindre frekventa, eftersom flera uppsättningar av aligners ofta ges ut i förväg. Det är dock viktigt att strikt följa den planerade besöksfrekvensen och alla rekommendationer från din ortodontist för att säkerställa optimala resultat och en effektiv behandlingsprocess.


Läs mer inom "Frågor och svar"

Call Now Button