Björn Johansson

Björn arbetar som Björn Johanssonkäkkirurg och hjälper våra patienter bland annat med implantat.

Björn är specialist i käkkirurgi sedan 1981, disputerade 2001 på ett arbete om bentransplantat till tandlösa överkäkar.

Björn har över 30 års erfarenhet inom sjukhusbunden käkkirurgi i Visby, Västerås, Uppsala och Stockholm och bland annat varit ansvarig för implantatdelen inom specialist utbildningen i käkkirurgi.