SMAJLAs historia

Grunden till SMAJLA lades 2008 då vi började hjälpa barn & ungdomar på Östermalm och i Täby med tandreglering.

Jessica Hedborg hade då arbetat i England under flera år och på tandläkarhögskolan, men tyckte det var dags att pröva de egna vingarna fullt ut.

Sedan 2008 har verksamheten kontinuerligt utvecklats till att omfatta flera tandvårdsteam och specialistkompetens inom käkkirurgi och pedodonti, samtidigt som kärnan i vår verksamhet, tandregleringen, ständigt har vuxit vidare genom att vi arbetar i teknikens framkant och med kundernas leende i ständigt fokus.

Boka tid!