Olika typer av tandställning

Olika typer av tandställning

Vi arbetar huvudsakligen med tre typer av tandställning:

Nedan kan du läsa lite mer om de olika typer av tandregleringsbehandlingar som finns och även se bilder på de vanligast förekommande tandställningarna.

Invisalign tandställning

Invisalign tandställning
Invisalign tandställning

Tandreglering med Invisalign ™ innebär en serie genomskinliga plastskenor som kontinuerligt byts ut under behandlingsförloppet. Du använder skenorna större delen av dygnet, men tar ut dem när du äter och borstar tänderna.

Läs mer här: Invisalign tandställning

Incognito tandställning

Incognito
Incognito tandställning

Som alternativ till vanlig synlig tandställning erbjuder vi på Smajla även så kallad osynlig tandställning.

Vi arbetar huvudsakligen med Incognito-tandställningar från 3M, vilket har gjort oss till störst i Sverige, och Invisaligns genomskinliga skenor.

Osynlig tandställning med Incognito innebär att tandställningen sätts fast på baksidan av tänderna och på så sätt blir både osynlig och påverkar inte heller tal.

Läs mer här: Incognito tandställning

Fast tandställning
Fast tandställning

Fast tandställning

Fast tandställning ställer tänderna i raka led. Först klistrar man en bracket på varje tand. Dessa sitter sedan kvar under hela behandlingen. En stålbåge löper igenom alla brackets. Bracketsen (och tänderna med dessa) förflyttar sig utmed stålbågen tills de står snyggt i ett led.

Man måste vara försiktig med vad/hur man äter annars lossnar bracket från tanden. Den tanden flyr då snabbt tillbaka till sitt ursprungsläge – och man måste börja från början. Det är också viktigt att undvika sötsaker och att borsta tänderna efter varje måltid – det är nämligen mycket lättare att få hål i tänderna när man har fast tandställning eftersom all mat fastnar i rälsen och sitter kvar mot tanden tills man borstar bort det.

Vit tandställning
Vit tandställning

Vit tandställning

Vit tandställning är en sorts fast tandställning där själva bracketsen inte är gjorda i stål utan gjorda I plast och porslin.

De används huvudsakligen av estetiska skäl, då de syns mindre än vad stålbracketsen gör.

Du kan läsa mer om vit tandställning och våra priser här.

Klammerplåt

Klammerplåt är en avtagbar tandställning som består av en gomplatta i plast och fäster till tänderna med klamrar.

Klammerplåt
Klammerplåt

Tandställningen kan vara försedd med olika skruvar eller fjädrar som ska flytta tänderna. Ibland har den en skruv i gommen för att vidga överkäken.

Klammerplåt är ett samlingsnamn för alla ”gomplattor”. Klammerplåtar är gjorda i plast och metall. Beroende på dess funktion kan plast och metall vara utformade på olika sätt.

Klammerplåtar tas ut vid tandborstning och när man äter. Klammerplåten på bilden är gjord med extra mycket plast bakom framtänderna i överkäken – dess funktion är således en LIB (Lingual påbitningsvall). En LIB används vid djupa bett.

Expansionsplåt
Expansionsplåt

Expansionsplåt

Det här är en expansionsplåt som används för att vidga överkäken. I mitten finns en metallskruv som patienten själv skruvar på 1-2 ggr i veckan. Vid skruvning vidgas plåten och trycker tänderna ut åt sidorna.

Plåten tas ut när man äter och borstar tänderna.

Quad Helix

Tandställningen Quad Helix används för att bredda överkäkstandbågen. Tandställningen består av metallband som är limmade på 6-årständerna. Mellan banden går en ståltrådsbåge som spänns av tandläkaren.

Quad Helix
Quad Helix

Quad Helix vidgar överkäken när sidotänderna lutar in mot tungan. Quad Helix tippar då ut tänderna så de lutar ut mot kinderna istället. Quad Helix flyttar alltså tänder. (Till skillnad från RME som istället breddar skelettet. RME används när felet sitter i att överkäks-skelettet är för smalt).

Det tar ca 3-4 månader för en Quad Helix att tippa ut tänderna. Därefter låter man den sitta kvar ca 8 månader så att tänderna ska växa fast i sitt nya läge. En Quad Helix är fastklistrad med hjälp av metallringar.

Suturvidgare: Rapid Maxillary Expansion (RME)

RME
RME

RME används då gommen är för smal. RME vidgar gommen. En RME kan fästas på olika sätt. Denna fäster mot tänderna med plastskenor som är fastklistrade. Alla RME har en metallskruv i mitten av gommen. Under två veckors tid skruvar patienten själv på skruven både morgon och kväll. När man skruvar på skruven blir den bredare och trycker tänderna ut åt sidorna. Mitt i gommen går en sutur i skelettet, denna öppnas upp då man skruvar.

Efter två veckors skruvande kan suturen ha öppnats några millimeter och man har fått en stor glugg mellan framtänderna. Hela gommen har blivit bredare. Man låter nu RME sitta kvar i 3 månader så växer det in nytt ben i suturen och den nya bredden på gommen stabiliseras. Skulle man istället ta bort RME direkt skulle gommen falla ihop och bli smal igen. RME syns inte framifrån. Det kan vara svårt att prata i början eftersom man har en skruv i gommen. Efter två veckor får man som sagt en glugg, men denna stängs oftast ganska snart.

Essix Retainer
Essix Retainer

Retainer: Essix

Essix är en typ av retainer. Retainer får man den dagen som tandställningen tas bort. Retainern förhindrar att tänderna flyttar tillbaka till sitt ursprungliga läge. Andra exempel på retainer är lingual retainer, Hawley. Essix är en tunn mjuk plastskena.

Essix används oftast dygnet runt den första veckan – tas då endast ut vid måltid och tandborstning. Därefter används den varje natt under ett års tid. Därefter varannan natt under ett års tid. Man trappar ned sakta men säkert. Exakt hur mycket varje patient skall använda sin essix är dock individuellt.

Om man har slarvat med sin essix har tänderna börjat flytta på sig och det gör ont att trycka den på plats. Då är det bra att ha den extra mycket ett tag för att tänderna ska bli raka igen. Om man slarvar för mycket flyttar tänderna så mycket att essixen inte går på plats igen – undvik detta!

Lingual Retainer
Lingual Retainer

Retainer: Lingual

Lingual retainer är en tunn ståltråd som klistras bakom framtänderna när behandlingen är klar och den fasta tandställningen (rälsen) tas bort. Annars flyttar tänderna snabbt tillbaka till där de var innan man fick tandställning. En lingual retainer kan sitta kvar resten av livet. Enda anledningen till att ta bort den är om du har mycket tandsten och ej kan hålla rent.

Retainer: Hawley

Hawley Retainer
Hawley Retainer

Hawley retainer används efter att den fasta tandställningen tagits bort. Den håller kvar tänderna i sitt nya läge. Utan någon retainer vandrar de flesta tänder tillbaka till hur de var innan man hade tandställning.

I början används Hawley dygnet runt och tas endast ut vid måltid eller tandborstning. Efter ett tag kan man trappa ned och enbart ha den nattetid, senare varannan natt. Hawley retainer består av en hård plastgom och ståltråd.

Boka tid!