Tandvård

Allmän information

På Nybrogatan arbetar våra två tandvårdsteam som består av tandläkare Henrik Strandman med sköterska Kari och tandhygienist Susanna och tandläkare Isabella Dohlwitz med sköterska Christina och tandhygienist Eva.

Våra tandvårdsteam tar emot både vuxna patienter och barn och ungdomar och kan hjälpa dig med standardkonsultationer, lagningar, tandhygenistbehandlingar och tandblekning, men också med mer komplicerade behandlingar såsom kronor, broar och implantat.

Du når dem på telefon enlig e-mail enligt nedan:

Telefon Tandläkare Henrik Strandman: 08-611 31 18

Telefon Tandläkare Isabella Dohlwitz: 08-611 16 13

E-post: tandlakare@smajla.se