Tandvård

Allmän information

På Nybrogatan arbetar våra tre tandvårdsteam.

Våra tandvårdsteam tar emot både vuxna patienter och barn och ungdomar och kan hjälpa dig med standardkonsultationer, lagningar, tandhygenistbehandlingar och tandblekning, men också med mer komplicerade behandlingar såsom kronor, broar och implantat.

Du når dem på telefon enlig e-mail enligt nedan:

Telefon Tandläkare: 08-611 31 18

E-post: tandlakare@smajla.se