Corona

Allmänt om smittskydd

För oss är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Inom tandvården har vi länge haft strikta och omfattande nationella hygienregler för att all tandvårdpersonal ska kunna behandla även sjuka patienter utan risk för sin egen hälsa. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

Besök oss inte om du är sjuk

Känner du dig sjuk ska du inte besöka våra kliniker. Om du har tid hos oss kan du boka om din tid genom att ringa kliniken eller genom att skicka ett mail.

Boka om ditt besök

Du ska boka om ditt besök om du är sjuk. Det gör du enklast genom att ringa oss på 08-611 44 44. Ingen debitering utgår vid sena återbud.

Besök oss utan sällskap

Vi är tacksamma om du i största möjliga mån undviker att ta med dig sällskap vid ditt besök om det inte är absolut nödvändigt. När det gäller barn vill vi gärna att endast en följeslagare följer med barnet. Tack för att du hjälper oss att minska risken för smittspridning.

Om du tillhör en riskgrupp

För att inte utsätta dig för onödig risk om du tillhör en riskgrupp bör du undvika onödiga sociala kontakter. Som en del av detta rekommenderar vi att du skjuter upp ditt besök om det inte är akut. Som del av en riskgrupp räknas du om du:

 • är 70 år och äldre.
 • har underliggande obehandlade sjukdomar, såsom hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes samt svårinställt högt blodtryck
 • har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar.

Känner du dig osäker, men ändå behöver besöka oss, så får du gärna kontakta oss, så hittar vi ett sätt som passar dig. Exempelvis kan vi ringa in dig när det är din tid om du inte vill vänta i våra väntrum utan hellre väntar utanför kliniken, så att du kan gå raka vägen in till behandlingsrummet.

Tydliga riktlinjer för att minimera smittspridning

 • Patienter som inte är friska uppmanas att komma till kliniken vid senare tillfälle.
 • Alla tillfrågas innan de går in i behandlingsrummet; om de varit utsatta för smitta eller risk för smitta eller om de har symptom såsom feber, hosta men även lindrigare luftvägssymptom.
 • Alla våra medarbetare har blivit informerade och instruerade om den nuvarande situationen och om extra rutiner för att minimera smittspridning.
 • Vi säkerställer att alla leverantörer som besöker våra kliniker uppfyller våra riktlinjer.
 • Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.
 • Vi tar inte i hand eller kramar till hälsning med varandra eller patienter under denna period
 • Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklammaterial i väntrummet
 • Vi bjuder inte på kaffe eller dylikt i väntrummet.
 • Vi undviker kortbetalning och ser gärna att ni hellre betalar med Swish eller över faktura.

Så här arbetar vi med smittskydd på våra kliniker

Vi tillämpar de senaste nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård för att inte sprida smitta under behandling och följer basala hygienrutiner, de innefattar bland annat att vi vid behandling använder, handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd och visir samt att vi följer kvalitetssäkrade riktlinjer gällande handhygien.

Alla instrument som används vid en behandling avlägsnas från behandlingsrummet och rengörs i validerade diskdesinfektorer och/eller i utrustning som steriliserar instrumenten. Dagliga funktionskontroller utförs för att säkerställa funktionalitet i rengöringsprocesserna.

Alla ytor i behandlingsrummet samt behandlingstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Call Now ButtonBoka tid på 08-611 44 44!